›  Η ΧΑΡΤΟΠΛΕΚΤΙΚΗ ΩΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ DOWN

03/02/2016    Η ΧΑΡΤΟΠΛΕΚΤΙΚΗ ΩΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ DOWN

 

Το "JONATHAN CENTER", ένας μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός για παιδιά με Σύνδρομο Down, με έδρα στην Αλβανία, ξεκίνησε πριν από 2 χρόνια να απασχολεί τα παιδιά που φιλοξενεί, με μια νέα (για εκείνους) δημιουργική τεχνική με λωρίδες χαρτιού!

Απευθύνθηκαν στην επιχείρησή μας και αρχικά προσφέραμε έναν πλήρη εξοπλισμό χαρτοπλεκτικής για το πρώτο δοκιμαστικό στάδιο.

Σήμερα, είμαστε ευτυχείς γιατί από τις πληροφορίες που συλλέγουμε από τους Υπεύθυνους του Ιδρύματος και τους δασκάλους, η τεχνική αυτή έχει εξαιρετικά μεγάλη ανταπόκριση, τόσο στα παιδιά, όσο και στο ευρύ κοινό.

Τα αποτελέσματα ήταν θεαματικά για τα παιδιά (κάθε ηλικίας) με σύνδρομο Down, εφόσον με την τεχνική αυτή αναπτύσσονται οι λεπτές κινητικές δεξιότητες (fine motor skills) και ο κινησιολογικός μηχανισμός ενεργοποιείται σε πολύ υψηλό επίπεδο, ενώ οι αντιληπτικές ικανότητες αναπτύσσονται σημαντικά (χέρια - μάτια - συντονισμός). 

Τα παιδιά - εδώ και 2 χρόνια - δημιουργούν ευχετήριες κάρτες, αντικείμενα πρωτότυπα, χειροποιήτα και εντυπωσιακά, συμμετέχουν σε πολλά Bazaar και δέχονται και παραγγελίες από τοπικές εταιρίες. Έτσι η δημιουργική τους απασχόληση έχει μετατραπεί σε μια σημαντική πηγή εσόδων για τον Οργανισμό!

 www.downsyndromealbania.com