›  Βασικά σχήματα

     

Πώς δημιουργούμε τα βασικά σχήματα

                  χαρτοπλεκτικής: